Metodyka pracy

NeedSpace > OFERTA > Metodyka pracy

W naszych projektach wykorzystujemy wyłącznie sprawdzone i efektywne metody, tj. Scrum, Agile.

Scrum to wg nas najskuteczniejszy sposób pracy, redukujący ryzyko i złożoność projektów. Odpowiada także na wartości, które staramy się pielęgnować w naszej pracy – zaangażowanie, sumienność, otwartość i szacunek.

Klient ma możliwość stałego wglądu w efekty pracy – decyduje o tym, jakie elementy warto dodać, usunąć lub modyfikować.

Etapy projektu

Analiza wymagań – Etap I

Dokładna diagnoza problemów oraz analiza potrzeb i celów, które chce osiągnąć Klient poprzedza każde wdrożenie. Pierwszy etap działania to opracowywanie raportu uwzględniającego specyfikę rynku, działania konkurencji oraz ewentualne ograniczenia technologiczne. Wspólnie z Klientem tworzymy koncepcję projektu, ustalamy zakres prac oraz  dokładny harmonogram działań.

Implementacja i wdrożenia częściowe – Etap II

Kiedy obie strony akceptują wizję projektu, czas przystąpić do etapu produkcyjnego. Naszym zadaniem jest wówczas także dbałość o to, by Klient miał cały czas kontrolę i wgląd w postęp wykonywanych prac.

System zarządzania projektem (TFS, JIRA) daje możliwość szybkiego sprawdzenia, jakie zadania wykonują osoby przypisane do projektu oraz szybkiej reakcji w przypadku wystąpienia konieczności zmian w pierwotnych założeniach. W razie potrzeby spotykamy się z Klientem osobiście lub zdalnie, np. w formie wideokonferencji. Wówczas mamy możliwość omówienia stanu bieżącego i określenia kolejnych zadań.

Wdrożenie testowe i wdrożenie produkcyjne projektu – Etap III

Dbamy o to, aby przed wdrożeniem projektu dokładnie sprawdzić wszelkie mechanizmy logiki biznesowej oraz przetestować ich działanie na docelowych platformach. Instalację i testowanie przeprowadzamy m.in. poprzez wykorzystanie Continuous Integration.

Wdrożenie następuje gdy projekt otrzyma pozytywną ocenę jakościową. Moment wdrożenia to czas, w którym Klient otrzymuje skuteczne i efektywne rozwiązanie biznesowe.

Utrzymanie i rozwój projektu – Etap IV

Po dokonaniu wdrożenia danego rozwiązania dbamy o jego dalszy rozwój. W zależności od nowo pojawiających się potrzeb tworzymy kolejne funkcjonalności i w razie potrzeby usprawniamy działanie już istniejących. Profesjonalne projektowanie i realizowanie systemów i aplikacji stwarza możliwość, aby rozbudować je w późniejszych etapach, nie tracąc spójności i stabilnego funkcjonowania pozostałych elementów.

Aby wdrażane przez nas aplikacje były efektywnie wykorzystywane, oferujemy możliwość przeprowadzania szkoleń dla pracowników Klienta.

Brzmi zachęcająco?

Zapraszamy do niezobowiązującego kontaktu!

Jeśli potrzebujesz wsparcia przy realizacji swojego projektu,  spotkajmy się i porozmawiajmy.