CSR – społecznie odpowiedzialni

NeedSpace > CSR – społecznie odpowiedzialni

Cechą naszej firmy jest odpowiedzialność.

Po pierwsze: DBAŁOŚĆ O PRACOWNIKÓW

Troska o sprawiedliwe traktowanie, szacunek, bezpieczeństwo i możliwość rozwoju.
Przyjazna atmosfera w zespole przekłada się nie tylko na zdrowie i dobre samopoczucie pracowników, ale także na jakość relacji z Klientami oraz satysfakcję ze współpracy.

Po drugie: DBAŁOŚĆ O OTOCZENIE

Odpowiedzialność za otoczenie, w którym działamy – wspieranie lokalnej gospodarki poprzez płacenie podatków oraz tworzenie miejsc pracy. Stopniowo rozbudowujemy nasz zespół, starając się tworzyć grono prężnie działających specjalistów.

Co więcej: DZIAŁAMY CHARYTATYWNIE

Staramy się wspierać finansowo fundacje, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego. To dla nas ważne, by robiąc coś, na czym się znamy, pomagać innym, dzieląc się owocami naszej pracy i zaangażowania.

Ponadto: DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ

Bierzemy aktywny udział w szkoleniach i konferencjach. Wymieniamy doświadczenia z innymi aktywnie działającymi przedsiębiorcami. Przyglądamy się bieżącym trendom, zbieramy inspiracje, zdobywamy nową wiedzę, poszerzamy horyzonty.